آلاچیق های اجرا شره در بیمارستان نفت تهران جهت استفاده همراهان

مکان پروژه : خیابان جمهوری، تهران

با استفاده از فلز و پلی کربنات