ساخت گنبد شیشه ای دکوراتیو – با تکنیک تیفانی – استیند گلس – پروژه ارومیه

محل ساخت : ارومیه ، ایران

 

سقف نورگیر گنبدی شکل شیشه ای نقش خارق العاده ای در فضای خانه ایفا میکند مخصوصا وقتی این گنبد با شیشه و تکنیک استیندگلس آذین شده باشد، پروژه گنبد شیشه ای استیندگلس ارومیه در نوع خودش خاص و یک اثر هنر به حساب می آید در این پروژه از شیشه های رنگی پخت شده استفاده گردیده به دلیل عدم وجود شیشه های رنگی مورد نظر در ایران گروه هنری کاژه خود دست به کار ساخت و رنگ این شیشه شدند…

همانطور که میبینید در ابتدا طرح و نقش اصلی گنبد به شکل زیر به مشتری ارائه میشود و پس از تایید ساخت فریم شروع میگردد

 

گنبد شیشه ای استین گلس - ارومیه

گنبد شیشه ای استین گلس – ارومیه

ساخت و نصب فریم هم یکی از مواردی هست که باید در آن دقت ویژه ای شود

 

گنبد شیشه ای استین گلس - ارومیه

گنبد شیشه ای استین گلس – ارومیه

شیشه های استیندگلس در کارگاه کاژه یکی پس از دیگری طبق الگو ساخته میشوند که در زیر عکس درحال ساخت دایره بالایی گنبد مشهود است

گنبد شیشه ای استین گلس - ارومیه

گنبد شیشه ای استین گلس – ارومیه

 

گنبد شیشه ای استین گلس - ارومیه

گنبد شیشه ای استین گلس – ارومیه

پس از ساخت جا گذاری و نصب شیشه های استین گلس توسط تیم نصب حرفه ای کاژه دنبال میگردد

 

گنبد شیشه ای استین گلس - ارومیه

گنبد شیشه ای استین گلس – ارومیه

همانطور که میبینید پایان کار هم برای تیم کاژه و هم برای کارفرما دلنشین است.

 

گنبد شیشه ای استین گلس - ارومیه

گنبد شیشه ای استین گلس – ارومیه

کاژه تولید کنند تخصصی گنبد شیشه ای استیندگس و تیفانی با افتخار در کنار شما خواهند بود