شیشه استین گلس به لحاظ ساخت و طرح از تنوع بسیاری برخوردار است. با نگاهی اجمالی به درب و شیشه های نمونه استین گلس در زیر میتوانید انتخاب بهتری برای درب ورودی خود داشته باشید.

شیشه درب ورودی با این تکنیک یک محصول دست ساز میباشد. هنرمند شیشه های رنگی و پتینه شده و گاها تراش خورده را طبق طرح و یک الگو برش میزند و با فلزی بنام لدکیم یکپارچه میکند. در ایران این شیشه ها بیشتر به صورت سه جداره عرضه میگردد.

برای اجرای طرح با این روش محدودیت زیادی وجود ندارد، شرکت کاژه برای اینکه کاربران و مشتریان بتوانند با ایده پردازی بیشتر و دیدن نمونه های مختلف از این محصول نمونه های را در زیر فراهم نموده است.