ساخت گنبد شیشه ایی دکوراتیو – با تکنیک تیفانی – استیند گلس در بانک توسعه صادرات

محل اجرا : میدان آرژانتین ، تهران