ساخت گنبد شیشه ای دکوراتیو – با تکنیک تیفانی – استیند گلس استان یزد

محل اجرای پروژه : یزد ، ایران