سقف نورگیر شیشه ای استیندگس – پروژه خیابان البرز

مکان پروژه : خیابان البرز، میرداماد، تهران

 

به سفارش یک شرکت طراحی داخلی در خیابان البرز میرداماد سقف نور گیر شیشه ای این مکان با شیشه های استین گلس آذین گشت که در کارگاه کاژه ساخته شده، همانطور که در عکس زیر مشاهده میکنید برای شیشه های استیندگلس فضایی با گچبری برای نشیمن شیشه ها ایجاد گردیده است.

پس از ساخت شیشه های استیند گلس در کارگاه های تخصصی ساخت شیشه شرکت کاژه و انتقال تمام قطعات به محل پروژه نوبت به جای گذاری شیشه های تزئینی در محل میرسد.

در این پروژه آب بند کردن سقف  شیشه ای نیز به عهده شرکت کاژه میباشد که با ساخت یک فریم فلزی و جای گذاری ورقهای پلی کربنات بر روی شیشه ها و اتصالات محکم، هرگونه نفوذ تغییرات جوی را به داخل بنا غیر ممکن میکند.

 

گروه کاژه با همراهی متخصصان و هنرمندان این حوزه، طراحی شیشه های تزئینی را به تناسب محیط و  فضای داخلی و دکوراسیون محل مورد نظر شیشه های استیندگس را طراحی مینماید.