سقف نورگیر شیشه ای استیندگس – پروژه خیابان البرز

مکان پروژه : خیابان البرز، میرداماد، تهران

 

به سفارش یک شرکت طراحی داخلی در خیابان البرز میرداماد سقف نور گیر شیشه ای این مکان با شیشه های استین گلس آذین گشت که در کارگاه کاژه ساخته شده، همانطور که در عکس زیر مشاهده میکنید برای شیشه های استیندگلس فضایی با گچبری برای نشیمن شیشه ها ایجاد گردیده

پس از ساخت شیشه های استیند گلس و انتقال به محل پروژه نوبت به جا گذاری شیشه های تزئینی با توجه به طرح در محل میباشد

در این پروژه آب بند کردن ثقف نیز به عهده شرگت کاژه بود که با ساخت یک فریم فلزی و ورقهای پلی کربنات صورت گرفت

 

گروه کاژه نسبت به فضا و دکوراسیون محل مورد نظر شیشه های استیندگس را طراحی مینماید