ساخت گنبد شیشه ای دکوراتیو با تکنیک تیفانی – استیند گلس

مکان پروژه : شهرک غرب