ساخت گنبد شیشه ای دکوراتیو – با تکنیک تیفانی – استیند گلس – پروژه منظریه

محل ساخت : منظریه تهران