ساخت گنبد شیشه ای دکوراتیو – با تکنیک تیفانی – استیند گلس – پروژه نارنجستان

محل ساخت : نارنجستان تهران