برای نصب آینه روی دیوار روشهای گوناگونی وجود دارد. در فیلم زیر نحوه چسباندن یک آینه روی دیوار را ملاحظه میکنید.

این روش برای نصب آینه های جورچین هم کاربرد دارد ولی در نصب آینه های لوزی یا مربع مستطیل ( جورچین ) تعداد بیشتری آینه بر طبق یک نقشه کنار هم قرار میگیرند. همین روش را میتوان در نصب دیگر آینه ها استفاده کرد.

در آینه های جورچین هم همانطور که  این فیلم مشاهده میکنید ابتدا از پایین کار را تراز میکنیم و بعد طبق نقشه از یک گوشه اولین آینه زا میچسبانیم و بعد از مطمئن شئن از آینه اول به سرتغ اینه های بعدی در کنار هم میرویم و به همین ترتیب ادامه میدهیم تا تماک آینه ها طبق نقشه کامل شوند.

شرکت کاژه با در دست داشتن تیم نصب مجرب آماده همکاری با شما عزیزان در نصب پروژه های حساس آین های دکوراتیو میباشد، لطفا با مشاورین و کارشناسان مجرب شرکت کاژه در مورد طراحی آینه و نصب آینه های دکوراتیو خود مشورت فرمایید