نورگیر استیند گلس چگونه در دکوراسیون داخلی ظاهر می شود؟

  هنر استیندگلس استیندگلس یا هنر استفاده از شیشه های رنگی، دارای قدمت تاریخی است و استفاده از آن به قرن ها پیش بر می گردد. این هنر زیبا، ابتدا فقط در پنجره کلیساها استفاده می شد. به این صورت که پنجره و نورگیرهای کلیسا را با چیدن شیشه های رنگی کوچک در کنار هم … ادامه خواندن نورگیر استیند گلس چگونه در دکوراسیون داخلی ظاهر می شود؟