ساخت گنبد دکوراتیو شیشه ای با تکنیک استیند گلس – تیفانی

مکان پروژه : چیتگر – شهرک دانشگاه شریف

 

گنبد شیشه ای-استیند-گلس-پروژه-چیتگر

 

 

گنبد شیشه ای-استیند-گلس-پروژه-چیتگر

 

گنبد شیشه ای-استیند-گلس-پروژه-چیتگر  گنبد شیشه ای-استیند-گلس-پروژه-چیتگر

 

گنبد شیشه ای-استیند-گلس-پروژه-چیتگر

 

 

گنبد شیشه ای-استیند-گلس-پروژه-چیتگر