ساخت گنبد شیشه ای دکوراتیو – با تکنیک تیفانی – استیند گلس – پروژه بیرجند

محل ساخت : بیرجند ، ایران