دسته: درب شیشه ایی لابی

گنبد شیشه ای رشت ; ۲ گنبد داخلی استین گلس ( سقف کاذب )

گنبد شیشه ای رشت با شیشه های ترئینی استین گلس ساخته شده و به عنوان سقف کاذب یک پروژه داخلی محسوب...

ادامه مطلب

گنبد شیشه ای بجنورد – شیشه های تزئینی استین گلس بر بام استخر

گنبد شیشه ای بجنورد متفاوت از دیگر طرح های کاژه برای گنبد های شیشه ای طراحی گردید.  به در خواست...

ادامه مطلب

سقف نورگیر شیشه ای بانک مرکزی با شیشه های تزئینی استین گلس

سقف نورگیر شیشه ای بانک مرکزی با الهام از نقوش اسکناس های ۲ هزار و ده هزار تومانی طراحی و با شیشه...

ادامه مطلب

سقف نورگیر شیشه ای دماوند ; نورگیر گنبدی شکل با شیشه استین گلس

سقف نورگیر شیشه ای دماوند به سفارش مهندس حسنی با شیشه های تزئینی استین گلس ساخته و در محل نصب...

ادامه مطلب
Loading

فیلم روز

آخرین نوشته ها