7 علامتی که نشان می‌دهند چاره کار، تخریب ساختمان است!