تراش شیشه استین گلاس یکی از دغدغه های همکاران تولید کننده شیشه های تزئینی استین گلاس میباشد. شیشه استین گلس در کشور ما به عنوان یک شیشه لوکس و پر کاربرد برای درب لابی به حساب میآید. در واقع میتوان گفت این شیشه های فاخر بدون نگین های تراش خورده جلوه خاصی ندارند.

کیفیت و نوع ساخت شیشه تراش استین گلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر چقدر تعداد شیشه های تراش یک شیشه استین گلاس بیشتر باشد آن شیشه از قیمت بالاتری برخوردار است. از این شیشه های تراش خورده در شیشه های تزئینی شبه استین هم استفاده میگردد.

شرکت کاژه با برخورداری از کارگاه حرفه ای شیشه های تزئینی خدمات تراش شیشه استین گلاس را به همکاران خود ارائه میدهد. نوع خدمات به این صورت است که هنرمند شیشه گر قطعات شیشه مورد نیاز خود را برش داده و بعد از بسته بندی به کارگاه کاژه ارسال میکند. سپس پس از چند روز شیشه های تراش خورده آماده تحویل به همکار محترم میباشد.

شیشه تراش استین گلاس - کاژه