جان‌پناه شیشه‌ای چیست و چه کاربردی دارد؟

جان‌پناه شیشه‌ای چیست و چه کاربردی دارد؟