چگونه حریم خصوصی را در پارتیشن شیشه ای سازمان ها بالا ببریم؟

چگونه حریم خصوصی را در پارتیشن شیشه ای سازمان ها بالا ببریم؟