مرکز فرماندهی الدار، ابوظبی: اولین ساختمان دایره‌ای شکل در خاورمیانه

مرکز فرماندهی الدار، ابوظبی: اولین ساختمان دایره‌ای شکل در خاورمیانه