سال نو مبارک،

کاژه سال نو را به همه هموطنان و فارسی زبانان جهان تبریک میگوید.

امید که سال ۱۴۰۰ و شروع سده جدید آغاز بی پایان شادی، سلامت و رونق برای همه ایرانیان عزیز باشد.

محمد رحیمی