سقف نورگیر شیشه ای استیندگس – پروژه خیابان البرز

مکان پروژه : خیابان البرز، میرداماد، تهران

به سفارش یک شرکت طراحی داخلی در خیابان البرز میرداماد سقف نور گیر شیشه ای این مکان با شیشه های استین گلس آذین گشت که در کارگاه کاژه ساخته شده، همانطور که در عکس زیر مشاهده میکنید برای شیشه های استیندگلس ( استین گلاس ) فضایی با گچبری برای نشیمن شیشه ها ایجاد گردیده است. تنوع در ساخت شیشه های استین گلاس بسیار میباشد ولی طرح سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز از طرح های پر کاربرد در چند سال اخیر شرکت میباشد.

 

سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز

سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز

جا نمایی شیشه های سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز

پس از ساخت شیشه های استیند گلس در کارگاه های تخصصی ساخت شیشه شرکت کاژه و انتقال تمام قطعات به محل پروژه نوبت به جای گذاری شیشه های تزئینی در محل میرسد.
همانطور که ملاحظه میکنید در این پروژه قطعات شیشه ای تزئینی با فاصله ۲۵ تا ۳۰ سانت از هم در جایشان قرار میگیرند و در همه قطعات طرح یکسان میباشد.

 

سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز

سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز

در این پروژه سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز  آب بند کردن سقف  با یک پوسته دیگر و با ورق های پلی کربنات صورت گرفته است و شیشه های تزئینی از سقف با ارتفاع قابل ملاحظه ای فاصله گرفته اند، آب بند نمودن سقف های نورگیر بخش بسیار مهم این دست پروژه ها میباشد و باید با دقت فراوانی صورت گیرد، شرکت کاژه اجرای پروژه های متعددی از این دست در سطح کشور را به عهده گرفته است که لطفا با نگاهی به پروژه های انجام شده در صفحه اول سایت کاژه مار را از نظرات خود بهره مند سازید.

 

سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز

سقف نورگیر شیشه ای خیابان البرز

گروه کاژه با همراهی متخصصان و هنرمندان این حوزه، طراحی شیشه های تزئینی را به تناسب محیط و  فضای داخلی و دکوراسیون محل مورد نظر شیشه های استیندگس را طراحی مینماید.