سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر با شیشه های استین گلس در کارگاه کاژه ساخته و در محل نصب گردید.

معمولا قبل از ساخت شیشه های تزئینی استین گلس نسبت به فضا و موقعیت از کارفرما درخواست میکنیم که نقشه طراحی داخلی و فضایی که قرار هست نورگیر تزئینی در آن قرار گیرد را برای ما ارسال کنند، تا نسبت به طراحی محیط داخلی سقف نورگیر طراحی گردد، به این صورت سقف نورگیر مورد نظر هارمونی و سازگاری بیشتری با محیط پیدا میکند و بدین ترتیب ناظر سقف را بخشی جدا از ساختمان نمیبیند.

سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر

ساخت سقف های نورگیر در شمال کشور از حساسیت بیشتری برخوردارند. در شهر های شمالی کشور به دلیل بارندگی بسیار قسمت آب بند کار اهمیت ویژه ای دارد.

سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر یک نورگیر تخت و مستطیل شکل است که بجای یکی از اضلاع یک خم دایره ای شکل دارد. در این نورگیر به درخواست سفارش دهنده از شیشه هایی استفاده شده که نور بیشتری به داخل بتابد و آسمان با شفافیت بیشتری دیده شود.

سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر

 

سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر

 

در زیر با تصاویر میتوانید مراحل نصب این پروژه را ملاحظه بفرمایید و در بخش پایین صفحه هم فیلم کوتاهی از اجرای این پروژه تهیه شده است که میتوانید ملاحظه کنید. ضمنا با مراجعه به صفحه فیلم های پروژه کاژه میتوانید با پروژه های بیشتری که اجرا شده آشنا شوید و ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید.

سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر

 

سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر

 

سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر

 

اجرای انواع سقف نورگیر شیشه ای با شیشه های استین گلس

برای ساخت سقف نورگیر با شیشه استین گلس محدودیت خاصی وجود ندارد. سقف نورگیر میتواند تخت باشد مثل سقف نورگیر قائمشهر و یا میتوان سقف را ترکیبی از تخت و در کناره ها خم ساخت شود مثل سقف نورگیر شیشه ای شرکت کارا پست و یا میتوان به شکل هرمی ساخت شود مثل پروژه هرم شیشه ای ویلای آقای خواجه امیری و یا میتوان به شکل گنبد شیشه ای ساخت شود که در این مورد آخر کاژه پروژه های زیادی را در سطح کشور و خارج از کشور به این شکل اجرا نموده است.

 

سقف نورگیر شیشه ای قائمشهر