سوالات متداول کاربران کاژه

شرکت کاژه خدمات متنوعی در بخشهای مختلف ساختمان ارائه منماید. به همین جهت همه روزه سوالات مختلفی از سمت کاربران مطرح میگردد که توسط کارشناسان مجموعه پاسخ داده میشود. در این صفحه تعدادی از سولات پر تکرار در بخشهای مختلف برای علاقمندان گردآوری شده است.

سوالات متداول شیشه استین گلاس

کاژه تولید کننده تخصصی شیشه های استین گلاس میباشد. این شیشه ها دست ساز هستند و توسط هنرمندان صنعت شیشه در کارگاه کاژه ساخته میشود. این شرکت تنوع...

امتیاز شما چیست؟

فیلم روز