سوالات متداول کاربران کاژه

شرکت کاژه خدمات متنوعی در بخشهای مختلف ساختمان ارائه منماید. به همین جهت همه روزه سوالات مختلفی از سمت کاربران مطرح میگردد که توسط کارشناسان مجموعه پاسخ داده میشود. در این صفحه تعدادی از سولات پر تکرار در بخشهای مختلف برای علاقمندان گردآوری شده است.
امتیاز شما چیست؟