شیشه دکوراتیو را میتوان به هر نوع شیشه ای که متفاوت از شکل خام شیشه باشد توصیف نمود. اصولا شیشه دکوراتیو میباسیت به لحاظ ظاهری از جذابیت بصری برخوردار باشد. با ایجاد نمودن نقوشی بر روی شیشه میتوان آن را برای کاربردهای مختلف مهیا نمود. همانطور که میدانید تکنیک های مختلفی برای تهیه یک شیشه دکوراتیو موجود میباشد که در اینجا به چند نمونه از آن میپردازیم.

 

طراحی شیشه با تکنیک سند بلاست

 

طراحی و ساخت شیشه دکوراتیو با تکنیک ویترای

 

شیشه استین گلس یک شیشه دکوراتیو با خطوط فلزی

این شیشه تزئینی از کنار هم قرار گرفتن شیشه های کوچکتر توسط یک فلز سربی به نام لدکیم منتاژ میگردد. شیشه استین گلس کاربردهای فراوانی در ساختمان دارد. کاژه به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های این نوع شیشه با پروژه های بسیار در سطح کشور و خارج از کشور مطرح میباشد. از این تکنیک برای شیشه درب ورودی، سقف نورگیر و یا گنبد شیشه ای دکوراتیو استفاده میگردد.

شیشه های تیفانی مناسب برای کارهای هنری با ظرافت بالا

 

شیشه های تلفیقی از تکنیک های مختلف