سرویس بهداشتی و آینه با قاب فلزی 

سرویس بهداشتی و آینه با قاب فلزی