پاویون چیست و نقش آن در معماری و دکوراسیون

پاویون چیست و نقش آن در معماری و دکوراسیون