3. استفاده از پارتیشن‌های شیشه‌ای مات برای ایجاد حریم خصوصی