کناف (درای وال) چیست ؟ و چه کاربرد هایی دارد؟

کناف (درای وال) چیست ؟ و چه کاربرد هایی دارد؟