گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات - ساخته شده با تکنیک استین گلس و تیفانی