گچ‌کاری ساختمان را از کجا شروع کنیم؟

گچ‌کاری ساختمان را از کجا شروع کنیم؟