چگونه یک آینه بدون قاب را نصب کنیم؟

چگونه یک آینه بدون قاب را نصب کنیم؟