پنجره استین گلاس در موزه اسلامی، مسجد الاقصی (هنر اسلامی)

پنجره استین گلاس در موزه اسلامی، مسجد الاقصی (هنر اسلامی)