خاصیت آیرودینامیکی؛ ضامن استحکام و ثبات اسکای لایت هرمی