دیوار پارتیشن شیشه‌ای را در چه بخش‌هایی می‌توان مستقر کرد؟