گیاهان را در امتداد حاشیه‌ها قرار دهید تا باعث آزاد شدن فضا شود