حاشیه‌های برجسته با نشمین‌های توکار برای داشتن محیطی دنج