این روف گاردن تعبیری مدرن و امروزی از سبک سنتی تراس‌های مراکشی است