فیلم های تهیه شده در این مجموعه برای آشنایی بیشتر کاربران با فعالیت های شرکت کاژه میباشد این فیلم های کوتاه از مراحل تولید و نصب سازه های دکوراتیو و یا محصولات این شرکت است، کاژه در حوزه تولید محصولات هنری و سفارشی و همینطور  سازه های دکوراتیو در حال فعالیت است.
در این مجموعه کوشش میشود تولید محصولاتی را به عهده بگیریم که کمتر در بازار موجود باشد ، بیشتر کار های تولید شده ترکیبی از چندین مهارت و فعالیت گرو های هنری مختلف در کنار هم میباشد، لطفا با مشاهده فیلم ها و پروژه های انجام شده کاژه ما را از رهنمود های خود بهره مند سازید.