نرده شیشه‌ای چیست و در چه جاهایی به کار می‌رود؟

نرده شیشه‌ای چیست و در چه جاهایی به کار می‌رود؟