موارد مهمی که باید قبل از نصب اسکای لایت آن‌ها مدنظر قرار دهید