چه مواردی پارتیشن شیشه ای را نسبت به متریال دیگر متمایز می کند؟

چه مواردی پارتیشن شیشه ای را نسبت به متریال دیگر متمایز می کند؟