چرا گنبد شیشه ای زیبا و مقرون به صرفه است؟

چرا گنبد شیشه ای زیبا و مقرون به صرفه است؟