محمد رحیمی - کاژه

محمد رحیمی فعالیت خود را در بخش طراحی و ساخت سازه های دکوراتیو از سال ۹۲ شروع کرده است. در ابتدا به دلیل سابقه ایشان در برنامه نویسی و طراحی وبسایت سعی در گردآوری هنرمندان هنر های دستی ایران زمین در قالب یک تیم با تنوع تخصص ها نمود. در این مسیر ساخت سازه های دکوراتیو را با شیشه های استین گلس تلفیق نمود. ایشان پروژه های بسیاری را درکشور و خارج از کشور با این تکنیک مدیریت و اجرا نموده است.

 

 

ساخت گنبد های شیشه ای با تکنیک شیشه های استین گلس

محمد رحیمی خیلی زود دریافت که گنبد ها در معماری ایرانی جایگاه ویژه ای دارند. با تلفیق شیشه های استین گلس در فرم خمیده آن با سازه های فلزی توانست پروژه های منحصر به فردی را با موفقیت پشت سر بگذارد. فیلمهای پروژه های اجرا شده در شرکت کاژه را میتوانید در همین سایت ملاحظه فرمایید. از بین این پروژه ها  گنبد شیشه ای بازار تهران و گنبد شیشه ای مجلس قطر را میتوان از پروژه های اجرا شده شاخص در این زمینه اشاره نمود.

محمد رحیمی - کاژه

 

 

ساخت سازه هاس دکوراتیو