دیوار های شیشه ای استین گلاس منتهی به گنبد شیشه با طرح های اورسی

مکان پروژه :چیتگر – شهرک راه آهن

گنبد شیشه ای این پروژه به صورت دو مستطیل تو در تو به یک نسبت و با اختلاف سطح ۵۰ سانت از هم و  با تکنیک استین گلاس و الهام گرفته از طرح های ارسی سنتی ایران ساخته شده، این سازه یک اتاقک شیشه ای از جنس شیشه های رنگی استین گلاس و تیفانی است با ابعاد ۳ در ۲٫۷ متر در کف و ارتفاع ۲٫۳ متر.

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

این اتاقک شیشه ای در انتهای راه پله مارپیچی که طبقات دوم و سوم یک منزل مسکونی ۳ طبقه را به هم وصل میکند ساخته شده و با سقفی شیشه ای به شکل شیروانی آب بند شده است.

شیشه های استین گلس به کار گرفته شده در این سازه حال و هوای فرهنگ ایرانی و نقوش خطی و طرح های گذشته را به ذهن متوادر میکند و در ساعات مختلف نور با تغییر زاویه نور خورشید و تغییر رنگ نور خرشید درساعات مختلف باز تابش های منحصر به فردی از رنگین کمان نور را به داخل خانه وارد میکند این الوان زیبا حال هوای محیط خانه را متحول و انسان را به طراوت وا میدارد.

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

شرکت کاژه به مدد هنرمندان چیره دست خود توانسته پروژه های با ارزشی را در سطح کشور به جرا درآورد گنبد شیشه ای مسجد جابری بندر عباس یکی از پررنگ ترین سازه های شیشه رنگی ساخته شده این شرکت میباشد و یا گنبد شیشه ای استین گلاس یزد هم از محبوب ترین پروژه های شرکت کاژه در نزد مشتریان میباشد شما با مراجعه به صفحه گنبد شیشه ای میتوانید باقی پروژه های اجرا شده این شرکت آشنا شده و برای سقف نورگیر منزل خود ایده پردازی کنید و از مشاوره رایگان شرکت کاژه در این امر بهره بجویید.

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

 

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن

 

 

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر - شهرک راه آهن

اتاقک شیشه ای استین گلاس ; پروژه چیتگر – شهرک راه آهن