استخدام

 

صفحه استخدام کاژه

شرکت کاژه همیشه درحال بازنگری و پویا سازی بخشهای مختلف سازمان خود میباشد با بررسی متناوب خود در دپارتمانهای تولید، نصب و اجرا، ساخت و ساز، نیروی اداری و بخش بازاریابی و فروش در صدد پویا سازی هرچه بیشتر این بخشها مینماید و همیشه از علاقمندان مستعد و پویا به فعالیت و همکاری در کاژه استقبال میگردد و همینطور از عزیزانی که در بخشهای مختلف این سازمان با تعصب و موفقیت این مسیر را پویا و زنده نگاه میدارند مورد قدردانی ویژه قرار میگیرد. برای هرکدام از بخشهای سازمان صفحات مجزای استخدام با فرم مربوطه در نظر گرفته شده که در پایین صفحه در دسترس میباشد. لطفا با مراجعه به بخش مورد علاقه فعالیت پیشنهاد همکاری خود را ارائه دهید و با این شوه ما را مطلع سازید.

 

 

4.9/5 - (8 امتیاز)