ساخت سقف گنبدی شکل و نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه در بازار نادری اهواز

محل پروژه : اهواز – بازار نادری

 

گنبد شیشه ای بزرگ پاساژ فیروزه اهواز به سفارش کارفرما ( جناب لطفی زاده ) شروع به طراحی شد رنگ های انتخابی  این گنبد شیشه ای بزرگ تا حدی از گنبد شیشه ای مسجد جابری الهام گرفته شده گویا مردم خون گرم جنوب خطه ایران هم سلیقه نیز هستند، پس از تایید طرح و انتخاب رنگ شیشه ها به سراغ ساخت فریم رفتیم، همانطور که میدانید برای ساخت نور گیر های شیشه ای و مخصوصا نو گنبدی شکل آن بعد از طراحی برای ساخت شیشه های دکوراتیو استین گلاس ما نیاز به فریم نورگیر داریم به دلیل انکه فریم نورگیر ها قالب اصلی کار ما هستند و شیشه های استین گلاس بر روی این قالب ها ساخته میشوند و تمام این پروسه کاملا کار دستان زبردست هنرمندان گروه کاژه میباشد.

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

شیشه های استین گلاس استفاده شده در گنبد شیشه ای مجتمع تجاری فیروزه

گنبد شیشه ای مجتمع تجاری فیروزه از رنگهای قرمز، و ۲ نوع آبی، نگین های برنز و شیشه سنند بلاست در بستر اصلی طرح را استفاده شده است، از ویژه گیهای شیشه های استین گلاس قرار گرفتن و تطبیق گرفتن ان با فریم ها و فرمهای مختلف معماریست ولی فرم های برش پذیر شیشه را نیز باید در نظر گرفت.

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

استقبال معماران ایرانی از نورگیر ها و گنبد های شیشه ای استین گلاس

چند سالی از ساخت نورگیرهای شیشه ای و سقف ها و گنبد های شیشه ای استین گلس ساخته شده توسط شرکت کاژه میگذرد، روند و گذشت زمان و تعدد این پروژه ها در سطح کشور باعث آشنای بیشتر معماران با این هنر بی نظیر و پر کاربرد گردیده و معماران ایرانی درصدد استفاده بیشتر این هنر و تکنیک در طرح ها و نقشه های خود میباشند. همین جا از شما خواننده عزیز دعوت مکنیم به صفحه گنبد شیشه ای در این سایت مراجعه نموده و باقی پروژه های انجام شده تیم کاژه را با دقت بررسی نمایید و از طرح ها و نمونه های اجرا شده در سطح کشور ایده گرفته و برای استفاده از این شیشه ها  با از مشورت با مشاوران کاژه بهرمند شوید.

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز

 

گنبدی شیشه ای و سقف نورگیر بزرگ مجتمع تجاری فیروزه بازار نادری اهواز